VER_HF
Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух
Положення про ВЕР ХФ
Меню сайту


Форма входуСайти ХФ

Часопис Промінь Просвіти

 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГПошук


Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


Архів записів


Організації ХФ


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас, Гость · RSS 16.12.2018, 18:18
 П О Л О Ж Е Н Н Я
про Всеукраїнський екологічний рух
“ХОРТИЦЬКИЙ ФОРУМ”


I. Загальні положення


1.1. Всеукраїнський екологічний рух “Хортицький Форум” (далі – Хортицький Форум) є формою добровільного об’єднання та самоврядування громадських екологічних неурядових організацій України (ЕкоНУО), створений за їхньою ініціативою та легалізований шляхом повідомлення.
1.2. Створення Хортицького Форуму є практикою реалізації положень Оргуської Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля".
1.3. Учасниками Хортицького Форуму є легалізовані в Україні об’єднання громадян екологічного спрямування.
1.4. У своїй діяльності Хортицький Форум та його учасники керуються Конституцією України, діючим законодавством, цим Положенням та „Етичними принципами діяльності участників екологічного руху "Хортицький Форум".
1.5. Ідентичні назви Хортицького Форуму:
Повна українська назва: Всеукраїнський екологічний рух “Хортицький Форум”;
Скорочена українська назва: ВЕР “Хортицький Форум”;
Українська абревіатура: ВЕР ХФ;
Повна російська назва: Всеукраинское экологическое движение “Хортицкий Форум”;
Скорочена російська назва: ВЭД «Хортицкий Форум”;
Російська абревіатура: ВЭД ХФ;
Повна назва на англійській мові: Ukrainian Environment Movement "Khortitsky Forum";
Скорочена назва: UEM “Khortitsky Forum”;
Абревіатура: UEM KhF

II. Мета Хортицького Форуму

2.1. Мета Хортицького Форуму – забезпечення участі зацікавленої громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються Довкілля на загальнодержавному і місцевому рівнях відповідно до положень Оргуської Конвенції та впливу ЕкоНУО на екологічну політику держави шляхом об’єднання їх на коаліційних засадах.


ІІІ. Завдання Хортицького Форуму

3.1. Розробка і реалізація стратегії діяльності екологічного руху на національному та міжнародному рівнях 
3.2.. Самоорганізація і самоврядування учасників Хортицького Форуму та координація узгоджених спільних дій у тому числі з іншими громадськими організаціями України задля реального впливу на екологічну політику держави.
3.3. Активізація та вдосконалення взаємостосунків учасників громадського екологічного руху, а також з іншими суб'єктами суспільних відносин (державні структури, бізнес-структури, ЗМІ, міжнародні організації, тощо).

  IV. Структура та координаційні органи Хортицького Форуму

4.1. Вищим керівним органом Хортицького Форуму є З’їзд членів форуму, що збирається раз на рік кожен раз у новому місці. 
4.2. Час і місце проведення чергового з’їзду визначається попереднім з’їздом, або Координаційною Радою за рішенням з’їзду, яка також встановлює порядок організації і проведення наступного з’їзду.
4.3. Рішення З’їзду приймаються прямим відкритим голосуванням простою більшiстю голосів , якщо про це не вказано окремо в даному Положенні. При необхідності з’їзд може визначити інший порядок голосування.
4.4. З’їзд приймає зміни та доповнення до цього Положення, затверджує порядок делегування представників від учасників Хортицького Форуму, приймає рішення щодо створення структур, тематичних робочих груп, обговорює та приймає інші рішення та документи.
4.5. З’їзд приймає „Етичні принципи діяльності учасників екологічного руху "Хортицький Форум", а також зміни та доповнення до них, та затверджує процедуру приєднання нових організацій на об'єднуючих засадах.
4.6. З’їзд приймає Положення про структури Хортицького Форуму, а також зміни до них, про:
• Наглядову Раду;
• Координаційну раду;
• Бюро екологічного лобіювання;
• Фонд підтримки і розвитку екологічного руху "Хортицький Форум";
• Iнформаційно-комунікаційний центр Хортицького Форуму;
• Школу громадського екологічного активу;
• тощо.
4.7. З’їзд при необхідності формує інші структури для виконання конкретних завдань, програм та планів.
4.8. З’їзд обирає: членів Наглядової Ради (двома третинами голосів), Координаційну Раду та керівників інших створююмих постійно діючих структур, а також координаторів тематичних робочих груп, які підзвітні З’їзду.
4.9. Делегатами з'їзду є представники членів Хортицького Форуму, що уповноважені представляти свою організацію та спільноту ЕкоНУО суб'єкта адміністративно-територіальної одиниці України, від якого вони делеговані, згідно узгодженої квоти від регіону. Кількість делегатів та чисельний склад делегації від регіону (квота) визначається Координаційною Радою.
4.10. Кожний адміністративний регіон України самостійно обирає делегатів на З’їзд..
4.11. Виконавчим та координуючим органом між з’їздами є Координаційна Рада, яка переоберається наступним З'їздом. Координаційна Рада безпосередньо забезпечує організаційно-технічне керівництво підготовчим процесом з’їздів та інших заходів, а також визначає групи технічної організації втілення рішень. Порядок роботи Координаційної Ради встановлюється "Положенням про Координаційну Раду Хортицького Форуму”, яке приймається З'їздом.
4.12. Наглядова Рада є консультативно-дорадчим органом Форуму, а її рішення носять характер рекомендацій. Наглядова Рада підзвітна тільки З'їзду, а її діяльність регулюється окремим "Положенням про Наглядову Раду Хортицький форум", яке приймається З'їздом.
4.13. “Бюро екологічного лобіювання” Хортицького Форуму є постійно діючою структурою з правами юридичної особи, засновниками якої є члени Хортицького Форуму – юридичні або фізичні особи визначені рішенням З'їзду. Головним завданням “Бюро екологічного лобіювання” є відстоювання інтересів зацікавленої екологічної громадськості, а також допомога у втіленні рішень з'їздів Хортицького Форуму, що стосуються відносин з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами тощо. Діяльність “Бюро екологічного лобіювання” регулюється окремим Статутом, що має бути схваленим З'їздом.
4.14. “Фонд підтримки та розвитку екологічного руху" є постійно діючою структурою з правами юридичної особи, засновниками якого можуть бути члени Хортицького Форуму – юридичні або фізичні особи визначені рішенням З'їзду. Головним завданням Фонду є акумулювання ресурсів для підтримки загальних програм, проектів та заходів Хортицького Форуму, а також для підтримки діяльності та розвитку учасників громадського екологічного руху. Діяльність Фонду регулюється Статутом, що має бути схваленим З'їздом.
4.15. Інформаційний-комунікаційний центр (ІКЦ) Хортицького Форуму є постійно діючою структурою з правами юридичної особи, засновниками якої є члени Хортицького Форуму – юридичні або фізичні особи визначені рішенням З'їзду. ІКЦ має право засновувати періодичні видання як інформаційні органи Хортицького Форуму, створювати та використовувати інші інформаційні мережі.. Діяльність ІКЦ регулюється окремим Статутом, що має бути схваленим З'їздом.

V. Членство, права та обов’язки членів Хортицького Форуму

5.1. Членами Хортицького Форуму можуть бути легалізовані у відповідності до чинного законодавства України громадськi організації екологічного спрямування, які підписали „Етичні принципи діяльності учасників екологічного руху "Хортицький Форум" та діють на засадах цих принципів.
5.2. Чисельний склад учасників Хортицького Форуму необмежений. Членство добровільне.
5.3. Члени Хортицького Форуму діють на засадах відкритості, демократизму, толерантності, активності та взаємної підтримки.
5.4. Члени Хортицького форуму мають право:
- висувати своїх представників делегатами на з’їзд Хортицького Форуму;
- висувати кандидатів до Наглядової та Координаційної рад, а також до керівного складу структур Хортицького форуму;
- приймати участь у спільних заходах Хортицького Форуму;
• на інформаційну, матеріально-технічну і фінансову підтримку Хортицького Форуму, та його 
постійно діючих структур;
- надавати пропозиції до проектів рішень Хортицького Форуму та його структур;
- обговорювати та голосувати рішення, які приймаються З’їздом;
- на вимогу 1/3 членів Хортицького Форуму скликати позачерговий З’їзд;
5.5. Члени Хортицького Форуму зобов’язані:
- дотримуватись вимоги цього Положення;
• виконувати рішення з’їзду та Координаційної Ради;
• ураховувати рекомендації та пропозиції Наглядової Ради;
- підтримувати один одного у своїй діяльності;
- співпрацювати з постійно діючими структурами Хортицького Форуму.


VI. Майно та фінансове забезпечення Хортицького Форуму

6.1. Фінансування Хортицького Форуму та його заходів відбувається через “Фонд підтримки та розвитку громадського екологічного руху” або визначених Координаційною Радою членів Форуму за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, благодійних фондів, спонсорів, державних структур, інвестування з коштів Державного та регіональних Фондів охорони навколишнього природного середовища, а також за рахунок організаційної та технічної допомоги органів виконавчої влади та державних закладів, громадських організацій і окремих діячів громадського руху.
6.2. Члени Хортицького Форуму не несуть відповідальності за забов’язання один одного, а також за фінансові забов’язання юридичних структур Форуму.
6.3. Рішення щодо перевірки фінансово-господарчої діяльності в межах Форуму приймає Наглядова Рада.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться на підставі рішення З’їзду, якщо за нього проголосувало не менш 3/4 делегатів.
7.2. Реєстрація змін і доповнень здійснюється у встановленому законодавством України порядку.
7.3. Припинення діяльності Хортицького Форуму здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
7.4. Реорганізація або ліквідація може здійснюватися за рішенням З’їзду Хортицького Форуму прийнятому не менш ніж 3/4 делегатів, або за вироком суду.

НОВИНИ

[26.05.2015]
УЕА "Зелений Світ" та "Хортицький форум" ініціюють кроки для досягнення громадянського миру на Донбасі (0)
[24.10.2013]
ЯЛТИНСЬКОМУ ЗАПОВІДНИКУ ПОТРІБНА ТВОЯ ДОПОМОГА! (0)
[11.10.2013]
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ – ЗВЕРНЕННЯ - про брюховицький ліс у Львові (0)
[10.10.2013]
Маріїнський парк незаконно вирубують для будівництва (0)
[10.10.2013]
НЕЦУ: За кошти ЄБРР будують "радіоактивний крематорій" поблизу Чорнобиля (0)
[04.10.2013]
Звернення від "Зеленого фронту" (0)
[03.10.2013]
Зелёная ПРАВДА (№9 сентябрь) 2013 г. (1)
[30.09.2013]
Просимо вашої допомоги в порятунку Іванівського заказника! (0)
[29.09.2013]
Новий випуск "Ядерного Монітору" (0)
[26.09.2013]
Чи можуть суди допомогти громадянам у вирішенні екологічних проблем? (0)
[24.09.2013]
Екологи закликають приєднуватись до патруля на захист опалого листя (0)
[22.09.2013]
Обращение к международной общ-ти по прекращению добычи песка в Севастополе (0)
[20.09.2013]
\\|// БАЙБАК \\|// Екологічна група "Печеніги" (# 843 від 20. 09. 13) (0)
[16.08.2013]
В г.Горловке прошел семинар по проблемам энергосбережения и использования альтернативных источников энергии (0)
[10.08.2013]
Козодавов: В цій раді я єдиний представник екологічної громадськості - Новий радіо-випуск «Вісника Мрії» (0)

Хостинг від uCoz